... Serge Wollens. In deze categorie vind je zijn online marketing profiel terug. En esta categoría encontrará su perfil de marketing online In this category you will find his online marketing profile - Unique Online Marketing
  • +32 (0) 468 172 876
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Serge Wollens - Unique Online Marketing

Serge Wollens: Profiel 

Ik ben Serge Wollens, geboren op 19/11/1968 in Antwerpen en ik ben o.a. een - freelance - online of digital marketeer.

Als mede-pionier in de SEO materie, heb ik reeds meer dan 10 jaar ervaring (gestart in 2009).

Sinds 2007 runde ik mijn schildersbedrijf en een renovatiebedrijf met partners, tot midden 2015. Eén maand eerder ben ik ook actief geworden in dé hype van 2015: Foodtrucks.

Ik heb mijn eigen project uitgebouwd - Antwerp foodtruck - gebouwd uit 3 wrakken (HY Citroën van 1964) en een volledig online pakket met webiste, SEO en social media dat veel respons opleverde.

Einde 2017 heb ik deze goeie business, na een aantrekkelijk aanbod, overgelaten.

Een nieuwe uitdaging: Unique Online Marketing

Sindsdien ben ik zo goed als voltijds bezig met mijn Unique Online Marketing-project, de nieuwste uitdaging, dit in combinatie met de zorg voor mijn ouders, als mantelzorger.

Mijn digital marketing- en SEO-kennis, is er met de jaren, alleen maar beter op geworden.

Goeie Google resultaten (SEO), social media marketing, display marketing, webbuilding (design met JOOMLA en WordPress) hadden mij in mijn vorige projecten geen windeieren gelegd.

Dit project werkt naar regio's toe en vandaar dat wij focussen op de Costa Blanca en Vlaanderen.

Het marketing partner platform werkt regionaal en (Inter)nationaal, met exclusieve klanten en kleine partners.

Ik werk als freelancer voor korte(re) of lange(re) periodes.

  • SEO
  • Social Media
  • Displays
  • Videomarketing / vlogmarketing
  • Webshops - E-commerce

Leest u graag meer, dan kan u naar de partner pagina's gaan.

Mijn project sinds 2016

Ondertussen is internet geëvolueerd en de digitale (of digital) marketing wereld enorm veranderd.
Open source pakketten (CMS) zoals bijvoorbeeld JOOMLA! en WordPress of andere programma's zorgen ervoor dat er een veelvoud van websites online staan.
Het wordt dus moeilijker om vindbaar in zoekmachines te zijn.

Hierop moet u als bedrijf of firma met uw concept, product of dienst anticiperen. Een interne dienst kost u (zeker in België) handenvol geld.

Als expert of specialist in Social Media, SEO,... kan ik u zeker helpen.

Op deze website zal u meer info terugvinden over SEO, Social Media, videomarketing, webshops, maar ook facility, immo in Spanje en veel meer.
In elk gevel voor kennis en meer dan 10 jaar ervaring zit u hier goed.


2019 - 2020

Op privé vlak is er veel gebeurd. Mijn ouders zijn beide overleden in Oktober 2017 en November 2019. Een logische terugval en moeilijke periode liggen in het vooruitzicht.

Daarom is er besloten om meer en meer op Vlaanderen en de Costa Blanca Noord te werken, zowel met social media, SEO en webshops of e-commerce.

Omdat ik ook een facility management opleiding heb gevolgd en hierin ook de nodige ervaringen heb, besloot ik ook deze online diensten, als extern freelance digital manager aan te bieden.

Meer te weten komen over wat facilities management is of wat een facilitair bedrijf inhoudt, kan hier


Hieronder vindt u mijn persoonlijke coördinaten terug.

Met vriendelijke groet,

Serge Wollens

+32 468 172 876

Privé mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Serge Wollens

Profile

(I am truly sorry for the written mistakes but i wanted to present my profile in my best English out of respect for the native English people and their language)

Serge Wollens - CEO Unique online marketing

My name is Serge Wollens, born on 19/11/1968 in Antwerp and I am a freelance online or digital marketer.

As a co-pioneer in SEO, I have more than 10 years of experience (started in 2009).

Since 2007 I ran my painting company and a renovation company with partners, until mid 2015. One month earlier I also became active in the hype of 2015: Foodtrucks.

I built my own project - Antwerp foodtruck - out of 3 wrecks (HY Citroën of 1964) and a complete online package with webiste, SEO and social media that generated a lot of response.

At the end of 2017 I left this good business, after an attractive offer.

A new challenge: Unique Online Marketing

Since then I have been working almost full time on my Unique Online Marketing project, the latest challenge, this in combination with caring for my parents, as a carer.

My digital marketing and SEO knowledge has only improved over the years.

Good Google results (SEO), social media marketing, display marketing, web building (design with JOOMLA and WordPress) didn't bother me in my previous projects.

This project works towards regions and that is why we focus on the Costa Blanca and Flanders.

The marketing partner platform works regionally and (Inter)nationally, with exclusive clients and small partners.

I work as a freelancer for short(er) or long(er) periods.

SEO
Social Media
Displays
Video marketing / vlog marketing
Webshops - E-commerce
If you like to read more, you can go to the partner pages.


My project since 2016

Meanwhile the internet has evolved and the digital (or digital) marketing world has changed enormously.
Open source packages (CMS) such as JOOMLA! and WordPress or other programs ensure that a multitude of websites are online.
So it becomes more difficult to be found in search engines.

As a company or firm you need to anticipate this with your concept, product or service. An internal service costs you (especially in Belgium) a lot of money.

As an expert or specialist in Social Media, SEO,... I can certainly help you.

On this website you will find more information about SEO, Social Media, video marketing, webshops, but also facility, real estate in Spain and much more.
In every facade for knowledge and more than 10 years of experience you will find here.


2019 - 2020

On a private level, a lot has happened. My parents both died in October 2017 and November 2019. A logical relapse and difficult period lie ahead.

That's why they decided to work more and more on Flanders and the Costa Blanca North, both with social media, SEO and webshops or e-commerce.

Because I also followed a facility management course and have the necessary experience in this, I decided to offer these online services as an external freelance digital manager as well.

To learn more about what facilities management is or what a facility management company entails, you can find out here

Kind regards,

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


Serge Wollens - Perfil - Unique Online marketing

(Lo siento por los errores de la lengua, pero quería presentarles mi perfil en español por respecto a España y a la lengua española)

Experto en Seo, especialista en medios sociales

Serge Wollens: Perfil

Me llamo Serge Wollens, nací el 19/11/1968 en Amberes y soy un comercializador independiente en línea o digital.

Como co-pionero en SEO, tengo más de 10 años de experiencia (iniciada en 2009).

Desde 2007 dirigí mi empresa de pintura y una empresa de renovación con socios, hasta mediados de 2015. Un mes antes, también participé activamente en la campaña publicitaria de 2015: camiones de comida.

Construí mi propio proyecto, un camión de comida de Amberes, de 3 naufragios (HY Citroën de 1964) y un completo paquete online con sitio web, SEO y medios sociales que generó mucha respuesta.

A finales de 2017 dejé este buen negocio, después de una oferta atractiva.

Un nuevo desafío: Marketing Online Único (Unique Online Marketing)

Desde entonces he estado trabajando casi a tiempo completo en mi proyecto de Marketing Online Único, el último reto, esto en combinación con el cuidado de mis padres, como cuidador.

Mis conocimientos de marketing digital y SEO sólo han mejorado con los años.

Los buenos resultados de Google (SEO), el marketing de medios sociales, el marketing de pantalla, la construcción web (diseño con JOOMLA y WordPress) no me molestaron en mis proyectos anteriores.

Este proyecto trabaja por regiones y por eso nos centramos en la Costa Blanca y Flandes.

La plataforma de socios comerciales trabaja a nivel regional e (inter)nacional, con clientes exclusivos y pequeños socios.

Trabajo como autónomo por períodos cortos o largos.

SEO
Medios de comunicación social
Muestra
Video marketing / vlog marketing
Tiendas virtuales - Comercio electrónico
Si quieres leer más, puedes ir a las páginas de los socios.


Mi proyecto desde 2016

Mientras tanto, Internet ha evolucionado y el mundo del marketing digital (o digital) ha cambiado enormemente.
Los paquetes de código abierto (CMS) como JOOMLA! y WordPress u otros programas aseguran que una multitud de sitios web estén en línea.
Así que se hace más difícil ser encontrado en los motores de búsqueda.

Como empresa o firma, debe anticiparse a esto con su concepto, producto o servicio. Un servicio interno te cuesta (especialmente en Bélgica) mucho dinero.

Como experto o especialista en Medios Sociales,... Ciertamente puedo ayudarte.

En esta página web encontrará más información sobre SEO, Social Media, video marketing, webshops, pero también sobre instalaciones, inmobiliarias en España y mucho más.
En cada fachada de conocimiento y más de 10 años de experiencia se encuentra aquí.


2019 - 2020

A nivel privado, han pasado muchas cosas. Mis padres murieron en octubre de 2017 y en noviembre de 2019. Se avecina una recaída lógica y un período difícil.

Por eso decidieron trabajar cada vez más en Flandes y en la Costa Blanca Norte, tanto con medios sociales, SEO y tiendas web o comercio electrónico.

Como también seguí un curso de administración de instalaciones y tengo la experiencia necesaria en esto, decidí ofrecer estos servicios en línea como un administrador digital externo independiente también.

Para saber más sobre lo que es la gestión de instalaciones o lo que conlleva una empresa de gestión de instalaciones, puedes averiguarlo aquí


Saludos cordiales,

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator


Privacy Policy | GDPR en Voorwaarden | Disclaimer

Visitors - Bezoekers Online:

We hebben 97 gasten en geen leden online

© 2018 creation website, SEO & Social media concept: Unique Online Marketing - Serge Wollens. All Rights Reserved.